Отримали травми під час падіння на вулиці на льду - вимагайте компенсацію

всі ми знаємо, що винні повинні компенсувати втрачений дохід, витрати, що пов’язані з трамвуванням. За Конституцією України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Окрім того, кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями,

діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Згідно з частиною другою статті 18 Закону «Про благоустрій населених пунктів» підприємства, установи, організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані:

  • утримувати в належному стані об'єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їхній власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об'єктів територію;
  • відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зокрема мають право вимагати негайного виконання робіт із благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян, а також звертатися до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

Отже, якщо, наприклад, випадок відбувся на території обслуговування вашого ЖЕКу, доцільно сформулювати претензію і направити її рекомендованим листом із повідомленням на адресу контори, що відповідає за експлуатацію ділянки, на якій ви впали. Відповідачем може бути (залежно від місця, де ви зазнали шкоди) як підприємець, так і установа або навіть міська рада.

У листі слід вказати, що ви розраховуєте на компенсацію у термін до певної дати, а також додати до листа копії документів, що підтверджують викладені обставини. У разі відмови установи (організації/підприємства тощо) — звертайтеся до суду.

  • Ст. 1195 Цивільного кодексу визначає, що фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов'язана відшкодувати потерпілому заробіток (дохід), втрачений ним унаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо.
  • У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка в момент завдання шкоди не працювала, розмір відшкодування визначається, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.
  • Відповідно до ст. 152 КУпАП, окрім компенсації шкоди, винний несе й адміністративну відповідальність.

Однак спочатку слід подбати про докази. Насамперед потрібно довести вину фізичної або юридичної особи, внаслідок дій або бездіяльності яких ви отримали травму, адже відповідно до статті 1166 Цивільного кодексу особа, яка завдала шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкоду завдано не з її провини.

У якості доказів можна навести:

  • довідки з лікувальних закладів, у яких зазначається вид травми та за яких обставин вона отримана тощо;
  • наявність порушення відповідача у сфері благоустрою: відео- та фотозйомка із зазначенням дати та часу;
  • покази свідків;
  • підтвердження понесених матеріальних втрат: рецепти лікарів, чеки, квитанції з аптек тощо.

У справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, позивачі звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.

https://greenpost.ua