Інформація для військовослужбовців та мобілізованих, які мають кредити в банках

Військовослужбов- цям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та Військовозобо- в’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами...

 
Для військовослужбовців та мобілізованих діють «кредитні канікули» на час особливого періоду, який розпочався 18 березня 2014 року. Ініціативу Національного банку підтримали усі комерційні та державні банки України.
Так, відповідно до статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей », а саме пункту 15 цієї статті вказується, що військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним - з моменту  призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду  штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед  підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у  тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за  користування кредитом не нараховуються.

Тобто, банк призупиняє нарахування процентних доходів за кредитами, пені та штрафних санкцій за невиконання зобов’язань за кредитними договорами наступним позичальникам:

- військовослужбовцям (особи, які проходять військову службу) – з початку і до закінчення особливого періоду (період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій);

- резервістам (особи, які в добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час) та військовозобов’язаним (особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави), призваним на військову службу за призовом під час мобілізації – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду.

Отримати «кредитні канікули» можна у відділеннях банку-кредитора, за особистим зверненням, надавши відповідні документи: заяву, копію військового квитка і довідку з військової частини, де триває служба. Зробити це також може і довірена особа».

Отже, банком будуть відмінятися нараховані процентні доходи за кредитами, пеню та штрафні санкції за невиконання зобов’язань за кредитними договорами:

- для військовослужбовців – з 18.03.2014 року;

- для резервістів та військовозобов’язаних, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – з дати, вказаної у документі, виданому відповідним державним органом.

Для можливості застосування вказаних умов до кредитного договору, до банку необхідно надати наступні документи (оригінал):

- від військовослужбовців – військовий квиток та/або листа за підписом командира (начальника) військової частини з відбитком печатки військової частини;

- від резервістів та військовозобов’язаних, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – мобілізаційне розпорядження / довідка / повідомлення / витяг з наказу про призов на військову службу / листа за підписом командира (начальника) військової частини.

Всі документи повинні бути засвідчені відбитком печатки військового комісаріату або військової частини із зазначенням дати мобілізації;
заява про припинення нарахування та сторнування нарахованих процентних доходів за кредитом, не нарахування пені та штрафних санкцій за невиконання зобов’язань за кредитним договором та встановлення кредитних канікул – у разі можливості.

Славутицьке міське управління юстиції