Діалогові майданчики для взаємодії влади і громади міста Славутича

Шановні славутичани! Офіс підтримки громадських ініціатив звертає вашу увагу на наступну інформацію про діалогові майданчики для взаємодії місцевої влади і громади... За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами 2-22-50, 050-353-11-35 або на електронну адресу...


 


Шановні славутичани! Офіс підтримки громадських ініціатив звертає вашу увагу на наступну інформацію про діалогові майданчики для взаємодії місцевої влади і громади.


Громадські слухання

Відповідно до Статуту територіальної громади м. Славутич в місті проводяться Громадські слухання. Предметом проведення громадських слухань є питання місцевого значення, які належать до відання міського самоврядування.

Громадські слухання – це форма безпосередньої участі мешканців міста у вирішенні питань місцевого значення.

Громадські слухання проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Ініціатором проведення Громадських слухань може бути: міський голова; міська рада або її виконавчі органи; ініціативна група членів територіальної громади в кількості не менше 3-х осіб; орган самоорганізації населення, якій діє на території міста Славутич; виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Резолюція та пропозиції, внесені за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду міською радою, її виконавчими органами та посадовими особами.

Громадська рада при виконкомі Славутицької міської ради

Із 2011 року в Славутичі працює Громадська рада при виконавчому комітеті Славутицької міської ради. До складу Громадської ради входить 18 осіб. Станом на 01.09.2018 р. очолює – Єгоренко Юрій Олександрович.

Громадська рада при виконавчому комітеті Славутицької міської ради – це тимчасовий консультаційно-дорадчий орган, утворений для сприяння участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування; здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчого комітету Славутицької міської ради; налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю; врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики.

Основна форма роботи Громадської ради – засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради проводяться відкрито.

Громадською радою утворено наступні постійні комісії при виконавчому комітеті:

Комісія з питань економічного розвитку та інфраструктури міста;
Комісія з питань соціального захисту;
Комісія з питань культурного та гуманітарного напрямку;
Комісія з питань медичного обслуговування населення та захисту навколишнього середовища;

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду виконавчим комітетом Славутицької міської ради.

Міська громадська організація «Громадська рада з розвитку міста Славутич»

Із 1996 року в Славутичі здійснює свою діяльність МГО «Громадська рада з розвитку міста Славутич». До складу ГО «Громадська рада з розвитку міста Славутич» входить 33 особи. Очолює ГО «Громадська рада з розвитку міста Славутич» – Удовиченко Володимир Петрович.

ГО «Громадська рада з розвитку міста Славутич» – постійний діючий консультативно-дорадчий орган місцевого самоврядування по взаємодії з головою та міською радою.

Мета ГО «Громадська рада з розвитку міста Славутич» – співпраця між громадськістю міста Славутича, міським головою та міською владою з питань створення умов для перспективного розвитку міста, підтримки і підвищення життєвого рівня його жителів шляхом створення нових робочих місць, здійснення заходів для підтримки різних форм економічної діяльності в Славутичі.

Рішення ГО «Громадська рада з розвитку міста Славутич» мають рекомендаційний характер.

У співпраці з ГО «Громадська рада з розвитку міста Славутич» засновані: КП «Агентство з розвитку бізнесу», Спілка виробників товарів та послуг, Добровільна народна дружина тощо.

ГО «Громадська рада з розвитку міста Славутич» брала участь у розробці та реалізації: Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади, Статуту територіальної громади м. Славутича, Проекту ВООЗ «Здорові міста», Концепції реформування житлово-комунального господарства міста та інше.

Молодіжна рада “Майбутнє Славутича”

Із 2002 року в нашому місті працює міська молодіжна рада «Майбутнє Славутича».

Молодіжна рада «Майбутнє Славутича» – це об’єднання суспільно активної шкільної (учнів 9-11 класів) молоді Славутича.

Мета створення Молодіжної ради – втілення в життя ідеї роботи виборчого органу учнівського самоврядування, який представлятиме інтереси учнівської громадськості, здійснюватиме зв’язок з органами міського самоврядування, братиме участь у плануванні організації життя молоді міста, виробленні відповідальних рішень і виступатиме як окрема громадська сила, здатна на певну відповідальність, виконання обов’язків і реалізацію прав щодо вирішення проблем молодіжного середовища.

До складу молодіжної ради входить 35 депутатів. Координує роботу Молодіжної ради – Палац дітей та молоді Славутицької міської ради, зокрема – Єрьоміна Ніна Анатоліївна.

Депутати розподіляються на 6 комісій:

– Комісія з питань спорту та здоров’я;

– Комісія з питань культури та дозвілля;

– Комісія з питань екології;

– Комісія з питань бізнесу та права;

– Комісія по зв‘язкам з громадськістю;

– Комісія з питань освіти.

Молодіжна рада активно співпрацює і з іншими установами і має можливість, щось перейняти і з їхнього досвіду. Через свою діяльність депутати Молодіжної ради поширюють свій досвід серед молоді міста.

Електронні петиції

У 2015 році Славутицька міська рада затвердила Порядок розгляду електронних петицій, адресованих до органу місцевого самоврядування .

Електронна петиція – це інструмент колективного звернення до влади.

Звернення з електронною петицією до органу місцевого самоврядування відбувається через веб-сайт Єдиної системи місцевих електронних петицій http://e-dem.in.ua

Електронна петиція оприлюднюється на сайті петицій протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором після перевірки на відповідність вимогам для подання електронної петиції. Дата оприлюднення петиції на веб-сайті є датою початку збору підписів на її підтримку.

Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів розглядається як звернення громадян.

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному сайті Славутицької міської ради та веб-сайті петицій. Розгляд даної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Забезпечення розгляду електронної петиції покладається на міського голову, який невідкладно визначає відповідальних та виконавців. Відповідальні та виконавці протягом 7 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок розгляду петиції готують пропозиції щодо підтримки або не підтримки петиції та проект відповіді на петицію із відповідними обґрунтуваннями на розгляд міському голові.

Після закінчення розгляду електронної петиції на офіційному сайті Славутицької міської ради та веб-сайті петицій розміщується відповідь із відповідними обґрунтуваннями та надсилається у письмовому вигляді відповідь на електронну петицію автору.

Підтримка або не підтримка петиції публічно оголошується на офіційному сайті Славутицької міської ради міським головою.

У разі визнання за доцільне реалізувати викладені в електронній петиції пропозиції, виконавець вживає усіх заходів щодо підготовки відповідних проектів та повідомляє про подальший розгляд питань у відповіді на петицію.

Автор електронної петиції запрошується на сесію міської ради або засідання виконавчого комітету міської ради де буде здійснюватися подальший розгляд ел.петиції.

Постійна діюча Громадська комісія з тарифної політики в м. Славутичі

Із 2009 року в місті створена та працює постійна діюча Громадська комісія з тарифної політики в м. Славутичі з метою залучення громадськості міста у прийняті рішень щодо встановлення/коригування тарифів на житлово-комунальні послуги та теплову енергію.

Комісія створена Розпорядженням міського голови у 2009 році. До складу комісії входять 15 осіб. Очолює комісію – Пантєєв Олександр Вікторович.

Відповідно до Розпорядження міського голови розробники тарифів та проектів рішень щодо зміни вартості тарифів на житлово-комунальні послуги та теплову енергію забезпечують комісію копіями проектів рішень та відповідних розрахунків тарифів, що підтверджують економічну обґрунтованість планових витрат виробників/виконавців на житлово-комунальні послуги. Висновки комісії після вивчення наданих проектів рішень та відповідних розрахунків носять рекомендаційний характер, але є обов’язковими для розгляду органами місцевого самоврядування.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами 2-22-50, 050-353-11-35 або на електронну адресу slavutich.ofis@gmail.com та безпосередньо до Офісу підтримки громадських ініціатив за адресою проспект Дружби Народів, 7 (БК «Енергія», ІІ поверх).