Бурное заседание. Вопрос по коммунальным тарифам

Сессионная неделя 33-й сессии городского совета в пятницу 1 декабря завершилась. На прошедшей неделе состоялось два пленарных заседания, причем самые горячие вопросы остались на ее завершение. Эти вопросы касались так или иначе коммунального предприятия города «УЖКХ»...

 

Сессионная неделя 33-й сессии городского совета в пятницу 1 декабря завершилась. На прошедшей неделе состоялось два пленарных заседания, причем самые горячие вопросы остались на ее завершение. Эти вопросы касались так или иначе коммунального предприятия города «УЖКХ» и предложенного им нового тарифа на тепловую энергию, ее производство, транспортирование и предоставление услуги по централизованной подаче горячей воды.

Вопрос стоял даже не о самом тарифе, как о необходимой в хозяйстве субстанции, а о его обоснованности и справедливости. На этот вопрос попробовала ответить в своем отчете временная контрольная комиссия городского совета, перед которой и была поставлена задача о проверке обоснованности нового тарифа на тепловую энергию, ее производство, транспортирование и предоставление услуги по централизованному отоплению и подаче горячей воды, которые предоставляются коммунальным предприятием «УЖКХ». Выводы комиссии были однозначны: тариф не обоснован и его надо отменять. Представители КП «УЖКХ» в лице заместителя директора и работников бухгалтерии пытались этому возражать, говоря, что старый тариф сегодня не покрывает расходы даже на получение энергии и газа – основных составляющих тарифа.

Члены временной контрольной комиссии выразили недоверие не только величине тарифа, но и руководству КП «УЖКХ», потому что:
а) все заявленные документы предоставлены не были;
б) на последние заседания комиссии и пленарные заседания сессии не являлся руководитель предприятия.
Предлагаем читателю ознакомиться с некоторыми выводами комиссии:

«Аналізуючи надані документи та інформацію, отриману від уповноважених осіб, комісія прийшла до нижченаведених висновків:

1. На момент прийняття виконавчим комітетом Славутицької міської ради рішення №632 від 20.10.2017 р., первинні документи, які підтверджували економічну обґрунтованість тарифу, були вже неактуальні та містили застарілі дані відносно діяльності підприємства.

2. Комісії не були надані в повному обсязі первинні документи (вихідні дані), що призвело до неможливості підтвердити економічну обґрунтованість тарифу.

3. На додаткові запити комісії інформація була отримана частково (не отримано такі основоположні дані, як фонд оплати праці в розрізі посад, штатне заміщення, розшифрування деяких адміністративних та транспортних витрат по статтях тарифу тощо).

4. В тарифі закладені витрати, які виконуються структурними підрозділами самого підприємства, але відображені та пораховані як послуги та роботи, виконані сторонніми організаціями.

5. Із наданих матеріалів вбачається наявність закладеного в тарифах необґрунтованого збільшення фонду оплати праці.

6. Розрахунок теплової енергії, яка закладена в тариф, здійснюється нормативним методом (без використання приладів обліку), що позбавляє можливості визначити фактичні обсяги виробленої КП «УЖКГ» продукції та реальні витрати на її виробництво.

7. В діях керівництва КП «УЖКГ» комісією вбачаються ознаки неефективного використання ресурсів підприємства.

8.
Підвищення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, які надаються комунальним підприємством «Управління житлово-комунального господарства, вважати необґрунтованим.

Враховуючи вищевикладене,
Комісія вважає за необхідне:

1.
Скасувати рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради№632 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, які надаються КП «УЖКГ» від 20.10.2017 з моменту прийняття.

2. Скасувати рішення виконавчого Славутицької міської ради №640 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для ТОВ «ЕКОЕНЕРГОГЕНЕРАЦІЯ» від 26.10.2017 з моменту прийняття та зобов’язати КП «УЖКГ» переглянути Договір на купівлю теплової енергії між ТОВ «ЕКОЕНЕРГОГЕНЕРАЦІЯ» та КП «УЖКГ».

3. Звернути увагу міського голови Фомічева Ю. К. на невиконання директором КП «УЖКГ» Кучинським В. О. рішення Славутицької міської ради №762-31-VII від 20.10.2017 в частині надання усіх вихідних даних та розрахунків по тарифах.

4. Рекомендувати міському голові Фомічеву Ю. К. притягнути директора КП «УЖКГ» до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків.

5. Рекомендувати відповідним структурним підрозділам виконавчого комітету Славутицької міської ради проаналізувати та надати на розгляд міської ради варіанти диверсифікації системи теплопостачання міста.

6. Звернути увагу міського голови Фомічева Ю. К. на відсутність у виконавчому комітеті Славутицької міської ради відповідальних за попередній розгляд тарифів та перевірку їх економічної обґрунтованості.

7. Провести аудит фінансово-господарської діяльності КП «УЖКГ».


В заключение следует добавить, что члены депутатской комиссии на этом не остановились, работа продолжается.