Славутчане більш довіряють меру, ніж депутатам. Соцопитування

Як і раніше у Славутичі фіксується більш високий рівень довіри міському голові в порівнянні з депутатами міської ради. Але слід зазначити, що рівень довіри міському голові продовжує зберігати тенденцію до падіння.

СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ
МЕШКАНЦІВ МІСТА СЛАВУТИЧА ЗА ПІДСУМКАМИ 2013 р.


У грудні 2013 року соціально-психологічним центром м. Славутича методом телефонного інтерв'ю проведено опитування жителів міста за підсумками року, що минає.

В опитуванні взяли участь 220 чоловік у віці від 18 до 77 років. З них :
жінок – 131 чол. (59,5 %);
чоловіків – 89 чол. (40,5 %).

Респондентам було запропоновано відповісти на наступні питання:

1. Яким виявився для вас 2013 рік у порівнянні з попереднім 2012 роком?

2. Які позитивні зміни у житті міста Ви можете назвати.

3. Які негативні зміни у житті міста Ви можете назвати.

4. Як би Ви оцінили життя в місті Славутичі в порівнянні з іншими містами України?

5. Як Ви розцінюєте перспективи подальшого розвитку міста?

6. Якою мірою Ви довіряєте депутатському корпусу міської ради?

7. Якою мірою Ви довіряєте міському голові?

8. Як би Ви оцінили діяльність міського голови у 2013 році, за 5-бальною шкалою, де «1» – це «погано», а « 5 » – « відмінно».


ОЦІНКА РОКУ, ЩО МИНАЄ.

Наведемо порівняльну таблицю відповідей на питання "Яким виявився для Вас рік, що минає, у порівнянні з попереднім роком?" за підсумками опитувань останніх 5 років.
(у%)

Загальна картина оцінки року, що минає, зберігається протягом останніх п'яти років. Для цього періоду характерно поступове збільшення частки тих, для кого рік виявився легшим, ніж попередній (з 11,9 % у 2010 році до 21,4 % у нинішньому).
Оцінка року, що минає, не залежить від статі респондентів але залежить від їх віку. Так, серед більш молодих респондентів (до 25 років) третина (32,4%) оцінила рік, як більш легкий, а 32,4% – як більш важкий. Частка тих, для кого рік виявився більш важким, збільшується у віковій групі 46-55 років до 47,7% , а після 55 років – вже до 80,0%.

ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ В ЖИТТІ МІСТА

Змістовну відповідь на питання про позитивні зміни у житті міста, які відбулися в 2013 році, дали 60,9 % опитаних.
Славутичани вказали на наступні позитивні зміни, події та окремі заходи протягом року:
1. Відкриття монументу воїнам-афганцям.
2. Продовження будівництва церкви.
3. Будівництво магазину на пустирі в Московському кварталі,
4. Будівництво спортивних майданчиків з тренажерами біля стадіону.
5. Ремонт доріг.
6. Ремонт фонтану.
7. Будівництво майданчику для воркауту.
8. Поява нового готелю в центрі міста.
9. Робота нової поліклініки.
10. Проведення спортивних змагань.
11. Відкриття нової котельні.
12. Позитивні зміни в діяльності міського відділу внутрішніх справ (зміна керівництва, доведення до завершення справи про зловживання службовим становищем в міліції, поява міліції на вулицях).
13. Озеленення та поліпшення зовнішнього вигляду міста.

НЕГАТИВНІ ЗМІНИ В ЖИТТІ МІСТА

Відповідь про негативні зміни в житті міста дали 48,6% опитаних. Наведемо відповіді славутичан щодо негативних змін, подій та окремих заходів протягом року, що минає:
1. Проблеми, пов'язані з наданням комунальних послуг (тривала відсутність гарячої води, відсутність або погане опалення, висока вартість комунальних послуг, низька якість послуг УЖКГ).
2. Проблеми, пов'язані з можливостями працевлаштування (відсутність роботи, мала кількість робочих місць, відсутність перспектив для працевлаштування молоді).
3. Проблеми, пов’язані з відкриттям нової котельні (оплата послуг буде дорожче, чергове «відмивання» коштів).
4. Проблеми в органах місцевого самоврядування (тиск на громадську раду при виконавчому комітеті, міжусобні війни між депутатами, невиконання депутатами своїх передвиборних обіцянок, падіння іміджу міського голови через інцидент з міліцією).
5. Наявність суперечок щодо з'ясування стосунків відносно фінансових вкладень у відкриття пам'ятника воїнам-афганцям.
6. Погіршення криміногенної ситуації в місті (збільшення рівня злочинності, процвітання алкоголізму та наркоманії, дитячий алкоголізм, водіння авто в стані алкогольного сп’яніння).
7. Погане освітлення вулиць та кварталів.
8. Наявність недобудованих об'єктів (біля магазину Сільпо, біля міліції).
9. Кадрові проблеми в СМСЧ (зменшення терапевтів, педіатрів).
10. Відсутність перспектив у розвитку міста (молодь виїжджає з міста).

РІВЕНЬ ЖИТТЯ В СЛАВУТИЧІ

Наступна діаграма ілюструє порівняння рівня життя в місті Славутичі з іншими містами України.

 
Даючи оцінку рівня життя у місті Славутичі в порівнянні з іншими містами України, більше половини учасників опитування (53,5 %) вважають, що воно краще, ніж в інших містах, кожен третій респондент (34,2%) зазначає, що рівень життя такий же самий і кожен восьмий (12,3 %) вказує, що рівень життя в Славутичі гірше.

Наведемо таблицю порівняльної оцінки рівня життя в Славутичі залежно від віку.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСТА

Розглянемо далі, якою респонденти вбачають перспективу подальшого розвитку міста.

 
Кожен третій опитаний (37,0 %) вважає, що «Місто поки що розвивається, але без особливих перспектив». Кожен четвертий (27,4 %) обрав варіант «Місто в своєму розвитку вже давно стоїть на місці». Кожен сьомий (13,7 %) – «Майбутнього у міста не бачить». Кожен десятий (11,4 %) зупинився на варіанті «Місто поступово занепадає». Один з десяти опитаних (11,5 %) оптимістично дивиться на майбутнє міста Славутича і вважає, що «Місто розвивається і є хороші перспективи».
Оцінка перспектив подальшого розвитку міста не залежить від статі або віку респондентів.

РІВЕНЬ ДОВІРИ ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МІСТА

Наведемо таблицю показників рівня довіри міському голові та депутатському корпусу міської ради у порівнянні з результатами минулого року.
Негативні значення індексу свідчать про певний рівень недовіри, а позитивні значення індексу інтерпретуються наступним чином:
0 < Iд < 0,2 – незначний ступінь довіри;
0,2 < Iд < 0,4 – середній ступінь довіри;
0,4 < Iд < 0,6 – вищий за середній ступінь довіри;
0,6 < Iд < 1 – високий ступінь довіри.
Порівняємо отримані результати. Індекс довіри депутатському корпусу міської ради дорівнює -0,189, що свідчить про певний рівень недовіри мешканців міста місцевим депутатам. У порівнянні з опитуванням минулого року цей показник дещо підвищився (в опитуванні минулого року Iд = -0,370)

Наведемо порівняльну діаграму зміни рівня довіри мешканців міста депутатському корпусу міської ради за результатами опитувань останніх років:

 
Наведемо порівняльну діаграму зміни величини індексу довіри міському голові, розрахованого за результатами опитувань останніх років:

 
Таким чином, ми як і раніше фіксуємо більш високий рівень довіри міському голові в порівнянні з депутатами міської ради. Але слід зазначити, що рівень довіри міському голові продовжує зберігати тенденцію до падіння.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Оцінка діяльності міського голови при підведенні підсумків року визначається регулярно, що дозволяє простежити за змінами в настроях мешканців міста.

Після підрахунків середня оцінка діяльності складає Q=3,49. Наведемо порівняльну діаграму зміни оцінки діяльності мера міста за останні 6 років.

 
Наведена діаграма демонструє, що за останні роки спостереження оцінка діяльності міського голови не опускалась нижче середнього рівня і залишається стабільною (в межах вище середнього рівня) з незначними коливаннями.

Соціально-психологічний центр м. Славутич