Кошти повинні залишатися у місті.

В мае 2014 года Социально-психологический центр провел социологический опрос жителей Славутича по вопросам экономического развития города, местного самоуправления и целесообразности распределения средств городского бюджета.

 

В мае 2014 года, по инициативе четырех общественных организаций «Диалог с властью, Небайдужі, Первичная профсоюзная организация ЧАЭС,Товарищество ветеранов ЧАЭС Социально-психологический центр провел социологический опрос жителей Славутича по вопросам экономического развития города, местного самоуправления, целесообразности распределения средств городского бюджета целью которого являлось выявление актуальних вопросов, существующих в обществе, изучение общественного мнения, а также учет их мнения в процессе формирования и реализации городской политики (а при следующем опросе в анкету будут включены вопросы здравоохранения, ЖКХ, правопорядка и др.). В последующем, жители города будут проинформированы о состоянии решения актуальных вопросов органами власти. Искренне благодарим всех РЕЗУЛЬТАТИ соціологічного опитування мешканців міста Славутича щодо економічного розвитку та місцевого самоврядування Інформація про опитування.

 

Мета дослідження: вивчення громадської думки щодо питань самоврядування, розподілу коштів міського бюджету,  розвитку економіки, охорони здоров’я та інших питань життєдіяльності славутицької територіальної громади.

 

Завдання опитування:

·             з’ясувати, які питання життєдіяльності міста є актуальними для громади міста;

·             виявити ставлення мешканців щодо розподілу бюджету та програм розвитку міста, що фінансуються з місцевого бюджету;

·             запропонувати висловити пропозиції щодо оптимального використання коштів для покращення умов життя у місті;

·             виявити напрямки для подальшого економічного розвитку міста, які на думку мешканців, є найбільш важливими;

·             визначити ефективні заходи для стимулювання подальшого економічного розвитку міста;

·             з’ясувати, які форми місцевого самоврядування є найбільш дієвими та ефективними у взаємодії громадян з органами влади у вирішенні актуальних питань.  

 

Метод опитування – роздаткове анкетування, випадкова вибірка.

Опитування проведено у травні 2014 р.

Вибіркова сукупність складає 244 респондентів.

Дані опитування представлені у відсотках до респондентів, які відповіли на запитання.

 

 

 

1.    Чи важливо для Вас, щоб Вашу думку враховували під час формування та реалізації міської політики?

 

1.

 Дуже важливо.

43,2

2.

Скоріше важливо.

39,9

3.

В однаковій мірі важливо та не важливо. 

11,1

4.

Скоріше неважливо. 

2,5

5.

Не важливо.

3,3

 

 

2.        Які питання життєдіяльності міста Славутича, на Ваш погляд, є актуальними для Вас?

 

1.

Економічний розвиток міста (створення нових робочих міст, підприємств, залучення інвестицій)

73,8

2.

Ситуація у сфері охорони здоров’я.

59,4

3.

Ситуація у сфері житлово-комунального господарства (зростання тарифів, ремонт, тепло,

освітлення тощо).

47,9

4.

Виплата заробітних плат.

42,2

5.

Розвиток інфраструктури міста (будівництво житла, місця відпочинку, дозвілля, дороги та інше).

38,5

6.

Ситуація у сфері освіти.

30,3

7.

Корупція та бюрократія.

23,8

8.

Алкоголізм, наркоманія.

22,5

9.

Безробіття.

20,5

10.

Розподіл коштів міського бюджету.

20,1

11.

Відтік молоді з міста.

17,6

12.

Беззаконня, недотримання верховенства права та свобод людини.

13,9

13.

Рівень соціальної забезпеченості мешканців міста (підтримка соціально незахищених жителів та інше).

13,1

14.

Злочинність.

10,3

15.

Рівень пенсійного забезпечення.

9,4

16.

 Непрозора політика приватизації комунальної власності.

6,2

17.

 Незадовільний стан навколишнього середовища та екологія.

2,9

18.

 Демографічна ситуація (народжуваність, смертність).

1,6

19.

 Інше.

2,1

 

Відповіді на питання 2 «Інше»:

1.      Освітлення вулиць міста.

2.      Непрозорість витрат міського бюджету.

3.      Курение в общественных местах (особенно на ж/д платформах).

 

 

3.        У 2013 році місцевий бюджет у розмірі 132,4 млн. грн. (100%) був розподілений наступним чином:

·         вилучення з міського бюджету до державного бюджету – 23, 9%;

·         зарплата працівників бюджетної сфери – 40,5% (у тому числі – органів місцевого самоврядування – 6%);

·         виконання власних та делегованих повноважень (виконком, освіта, субсидії, спорт, ін.)  – 17,4%;

·         програми, що фінансуються із місцевого бюджету – 9,6%;

·         комунальні послуги для утримання установ бюджетної сфери – 8,6%;

Чи схвалюєте Ви доцільність такого розподілу бюджету? 

 

1.

Так, повністю доцільний.

8,1

2.

Частково доцільний.

50,8

3.

Ні, абсолютно недоцільний.    

7,2

4.

Не знаю, повинна вирішувати влада. 

15,3

5.

Важко відповісти.

18,6

 

 

4.        Чи відомі Вам результати реалізації наступних перелічених програм розвитку міста, що фінансуються із місцевого бюджету?

 

Так

Ні

Важко відповісти

1.

Програма благоустрою міста.

50,4

38,8

10,8

2.

Програма розвитку малого підприємства. 

13,9

71,2

14,9

3.

Програма розвитку фізичної культури та спорту.

41,8

46,3

11,9

4.

Програма розвитку місцевого самоврядування в Славутичі.

25,5

58,3

16,2

5.

Програма розвитку інформаційного суспільства «Електронне місто».

33,8

52,8

13,4

6.

Програма «Турбота» (допомога малозабезпеченим мешканцям).

29,9

53,7

16,4

7.

Інші програми.

7,0

61,0

32,0

 

Відповідь на питання 4 «Інші програми»:

1.      Програма розвитку культури.

 

5.      Ваші пропозиції щодо оптимального використання бюджетних коштів для покращення умов життя у місті та для активізації економічної діяльності, яка повинна призвести до поповнення доходів бюджету:

 

1.

Є відповідь

29,5

2.

Немає відповіді

70,5

 

Відповіді на питання:

 

1.              Убрать недостроенные объекты в городе.

2.              Потрібно більше підприємств з нормальною до прожитку зарплатою не 80 дол.,  хоч 500 дол.

3.              Створити умови праці з високою заробітною платою.

4.              Построить завод.

5.              Більше робочих міст з високим заробітком.

6.              Потрібно щоб в місті були підприємства, які б приносили прибуток.

7.              Зміна керівників, що цим займаються.

8.              Створення нових робочих місць, підприємств.

9.              Прозорість.

10.          Зміна керівництва.

11.          Зменшити % вилучення з міського бюджету до державного.

12.          Кошти місцевого бюджету всі повинні залишатися в місцевому регіоні.

13.          Енергозбереження.

14.          Енергозбереження, будівництво, підтримка малого та середнього бізнесу.

15.          В місті зовсім відсутнє будівництво ж/будинків, гуртожитків та ін. для молоді міста.

16.          Цього достатньо, аби з розумом.

17.          Менше коштів вилучати до державного бюджету, більше виділяти для програм розвитку міста.

18.          Створення нових підприємств, залучення інвестицій.

19.          Чтобы начали наконец работать те, кто обязан этим заниматься (взяться за голову).

20.          Сами не знаете, решили у людей спросить?

21.          Скорочення вилучення з міського бюджету до державного.

22.          Економія коштів.

23.          Зменшення відрахувань до державного бюджету (децентралізація), зменшення працівників бюджетної сфери.

24.          Треба створити незалежну громадську комісію з контролю витрат міського бюджету. Рішення про створення нових підприємств має приймати громада, а не мер сам.

25.          Відсутня економічна освіта, тих знань що маю недостатньо для пропозицій.

26.          Зменшення перерахувань у місцевого бюджету до державного бюджету в м. Київ

27.          Вирішити питання щодо зменшення відрахувань до державного бюджету. Зробити прозорою приватизацію та розподіл вилучених коштів.

28.          Забезпечення житлом молодих сімей та сімей з дітьми-інвалідами.

29.          Активна підтримка малого та середнього бізнесу з боку місцевої влади, покращення умов і якості життя населення.

30.          Забезпечення житлом молодих спеціалістів , працівників ЧАЕС, освіти та медицини.

31.          Освіта, житло.

32.          Забезпечення житлом молодих сімей.

33.          Покращення житлових умов молодих сімей.

34.          Освіта, медицина Чорнобильського району, малого бізнесу, житло для молоді.

35.          Зменшення відсотку вилучень до державного бюджету, але на жаль, це не залежить від міської влади.

36.          Зменшення вилучень до державного бюджету.

37.          Кошти повинні залишатися у місті.

38.          Підтримка малого та середнього бізнесу, підтримка освітніх програм.

39.          Ефективне управління бюджетним процесом.

40.          Створення нових підприємств.

41.          Порушення порядку у громадських місцях, у тому числі під’їздах багатоповерхівок з боку курців, наркоманів і т.п. осіб – жорсткіший контроль міліції. Штрафи – у бюджет.

42.          Прекратить коррупцию сверху вниз, тогда можно будет о чем-то говорить.

43.          Должно быть больше программ, средств для активизации экономической деятельности и экономического развития города.

44.          Уменьшить перечисление в госбюджет.

45.          Це не моя справа. Свої податки я сплачую Навіщо тоді посади мера міста та інші???

46.          Для вирішення таких питань потрібні певні досвідченні спеціалісти. Людина, яка цим ніколи не займалась, не дасть відмінних пропозицій.

47.          Створення робочих місць. Залучення інвестицій.

48.          Кошти, крім податків, повинні залишатись у міському бюджеті.

49.          Використовувати кошти абсолютно прозоро на програми від яких буде користь міста та його мешканцям.

50.          Будівництво житла.

51.          Просто начинать работать в рамках ЗАКОНА.

52.          Створення робочих місць.

53.          Створювати більше нових підприємств і ефективне керівництво.

54.          Розвиток малого бізнесу.

55.          Создание рабочих мест.

56.          Создание рабочих мест на высокотехнологических предприятиях.

57.          Створення робочих місць, будівництво житла.

58.          Внедрение энергосберегающих технологий в городе, полная замена существующей системы ЖКХ. Для вновь образованных предприятий – снижение аренды, налогов, поддержка бизнеса, соучастие в привлечении инвестиций.

59.          Компьютеризация робочих мест, возможность удаленной работы (позволяет сдавать в аренду помещения, сократить расходы на ремонт, освещение и др. – до 5 млн /год), взымание штрафов за куреник в общественных местах, распитие алкоголя, нарушение тишины, инициация открытия дороги в Киев через зону отчуждения (инвесторы станут ближе, уменшатся транспортне расходы).

60.          Чтоб средства с бюджета выделялись на реальне программы, а не на те, которые написаны для отмывания денег.

61.          Выдача молодежных кредитов для приобретения недвижимости.

62.          Побольше средств на экономическое развитие и содержание детских дошкольных учреждений.

63.          Новые рабочие места.

  

6.        Як Ви оцінюєте рівень економічного розвитку міста?

 

1.

Вище, ніж в інших містах України.

44,2

2.

Не відрізняється від інших міст України.

25,2

3.

Нижче, ніж в інших містах України.  

8,3

4.

Важко відповісти.

22,3

 

 

7.        Які напрямки, на Ваш погляд, є найбільш важливими для подальшого економічного розвитку міста?   

1.

Енергетика (ядерно-дослідний центр, створення в 30-км зоні підприємств в межах ядерного комплексу)

61,7

2.

Енергозбереження (утеплення фасадів, теплоізоляція труб, лічильники, регулятори, міні-котельні та ін.).

57,6

3.

Промисловий сектор (розвиток виробничої сфери з врахуванням можливостей та ресурсів міста).

57,2

4.

Будівництво (спрощення процедури будівництва власного житла, підтримка іпотечних програм тощо)

53,9

5.

Освіта (розвиток навчальних закладів різного рівня).

49,8

6.

Малий та середній бізнес.

41,6

7.

Функціонування Спеціальної економічної зони «Славутич» (податкові пільги для залучення інвестицій).

39,9

8.

Сфера послуг, туризм.

22,2

9.

Інформаційні технології (комп’ютерні технології для зниження затрат часу, труда в усіх сферах міста).

16,5

10.

Інше.

1,7

 

Відповіді на питання 7 «Інше»:

1.      Медицина та її розвиток.

2.      Всячески развивать 30-км чернобыльскую зону.

3.      Охорона здоровя.

4.      Реальные экономические проекты (не такие, как котельни их в городе уже 3, а сидим без воды и т.д.)

 

8.             Які заходи, на Ваш погляд, є найбільш дієвими та ефективними для стимулювання подальшого економічного розвитку міста?

 

1.

Викорінення корупції в органах влади та бізнесу (прозорість закупівель послуг та товарів тошо).

60,7

2.

Розвиток існуючих підприємств, спільних проектів регіону і бізнесу для створення нових робочих міст.

55,4

3.

Залучення державних ресурсів в зв’язку із достроковим закриттям ЧАЄС, створення нових підприємств.

45,9

4.

Утримання у місті трудових ресурсів (в т.ч. молоді) шляхом покращення умов і якості життя населення.

41,7

5.

Покращення умов для започаткування та ведення малого і середнього бізнесу з боку держави.

26,5

6.

Удосконалення нормативно-правової бази в економічній сфері та законність і верховенство права.

25,6

7.

Врахування думки мешканців міста при рішеннях та реалізації місцевої політики та економіки.

25,2

8.

Впровадження комплексної системи енергозбереження, створення і розвиток альтернативної енергетики.

22,7

9.

Активна підтримка малого та середнього бізнесу з боку місцевої влади (міська нормативна база, залучення інвестицій, розвиток місцевої інфраструктури, створення центрів правової допомоги, оренда та інше).

22,3

10.

Підвищення ефективності використання ресурсів міста (бюджет, земля, комунальна власність та інше).

21,1

11.

Вдосконалення Податкового кодексу та зниження податкового навантаження.

21,1

12.

Прозорість процедур приватизації комунальної власності.

19,8

13.

Максимальне спрощення дозвільної процедури будівництва власного житла і відводу земельних ділянок. 

18,2

14.

Впровадження на законодавчому рівні додаткових механізмів залучення інвестицій (технопарки тощо).

15,3

15.

Створення постійного координаційного комітету з метою розвитку місцевої економіки та її адаптації до ринку.

5,4

16.

Інше.

0,8

 

9.        Вкажіть, яки форми місцевого самоврядування, на Ваш погляд, є найбільш дієвими та ефективними у взаємодії громадян з органами влади для вирішення актуальних питань у суспільстві? 

 

1.

Загальні збори громадян, Громадські слухання.

41,8

2.

Форми остаточного рішення: вибори, місцевий референдум, дострокове закінчення повноважень влади.

37,2

3.

Громадські ради (з розвитку міста, економічного розвитку, охорони здоров’я, освіти, інші).

32,6

4.

Круглі столи, конференції, наради, засідання.

24,7

5.

Опитування територіальної громади, анкетування (з наступним контролем з боку відповідних Громадських рад за рішенням актуальних питань у суспільстві та інформуванням про стан їх рішення органами влади).

23,8

6.

Звернення громадян, запити на отримання інформації.

23,0

7.

Членство у профспілках.

7,9

8.

Масові заходи: мітинги, демонстрації тощо.

7,5

9.

Членство у громадських організаціях.

7,1

10.

Інше.

2,5

11.

Членство у політичних партіях, громадських організаціях.

2,1

 

10. Ваш вік

1.

18-35  

30,1

2.

35-50

49,4

3.

50-60

16,7

4.

Старше 60

3,8

 

11. Ваша стать

1.

Жіноча

64,1

2.

Чоловіча

35,9