Технології розумного міста У XXI столітті

25 квітня 2014 р. у Славутичі було проведено Перший Міжнародний науково-практичний семінар студентів, науковців та підприємців „Технології розумного міста у XXI столітті”. До участі в семінарі були запрошені студенти, слухачі магістратури, аспіранти, науковці, представники органів державної влади.

 
25 квітня 2014 р. у Славутичі було проведено Перший Міжнародний науково-практичний семінар студентів, науковців та підприємців „Технології розумного міста у XXI столітті”, ініціатором якого виступили компанії ICONICS і ПРОСОФТ-Україна, а безпосереднім організатором Славутицька філія Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”.
До участі в семінарі були запрошені студенти, слухачі магістратури, аспіранти, науковці, представники органів державної влади і місцевого самоуправління, науково-дослідних і проектних організацій, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики семінару.

Тематика семінару включала такі питання:

- Глобалізація і регіоналізація у світовій економіці.
- Концепції „розумного міста”.
- Інформаційні технології як основа для побудови „розумних міст”.
- Системи управління і забезпечення безпеки будівель, промислово-соціальних та інфраструктурних об’єктів.
- Геоінформаційні системи.
- Презентація проекту „Силіконова долина „Славутич” (Спеціальна економічна зона. Технопарк).
- Розширення Славутицької філії НТУУ „КПІ” із залученням сучасних технологій дистанційного навчання.
- Відкриття на базі Славутицької філії НТУУ „КПІ” Центру по вивченню технологій компанії Iconics GENESIS64.

Роботу семінару відкрив мер нашого міста Володимир Петрович Удовиченко, який наголосив на необхідності та доцільності проведення такого роду заходів для молоді нашого міста, та дав високу оцінку діяльності Славутицької філії НТУУ „КПІ” у сфері застосування новітніх комп’ютерних та інформаційних технологій не тільки у навчальному процесі а й у плані їх практичного застосування студентами на благо рідного міста.
Старший викладач філії Савельєв М.В. Оголосив про відкриття на базі Славутицької філії НТУУ „КПІ” навчального центру з підготовки фахівців у сфері нового покоління 64-бітних програмних застосунків у галузі АСУТП – пакета GENESIS64™ американської корпорації ICONICS. Система GENESIS64™, яка реалізована на платформе .NET і містить у своєму ядрі технології підтримки OPC і 3D-візуалізації, є лідером у своєму класі. Даний програмний комплекс розроблений і сертифікований для останніх 64-розрядних платформ Microsoft Windows® і повністю сумісний з технологіями Silverlight® і SharePoint®. Цей проект був би неможливий без тісної співпраці між Славутицькою філією НТУУ „КПІ”, корпорацією ICONICS і компанією ПРОСОФТ-Україна – провідного постачальника апаратних і програмних засобів для промислової автоматизації і вбудованих систем.

У семінарі взяли участь представники головного ВНЗ – проректор з науково-педагогічної роботи НТУУ „КПІ” Киричок П.О. та пом. ректора, генеральний директор корпорації „Науковий парк «Київська політехніка»” Шишолін А.П.; керівник міського відділу освіти Линкевич О.Б.; представники Чорнобильської АЕС, ГУП „ПБ”, підприємства „Атомремонтсервіс”; представники міжнародних компаній та організацій – СП „Новарка”, SIP-PMU, Galaktika Corporation; викладачі, студенти та випускники СФ НТУУ „КПІ”, викладачі та аспіранти ЧНТУ.

З доповіддю про проблеми вищої освіти в Україні, в контексті глобалізації та інтеграції України у світовий розподіл праці, а також про концепції подолання цих проблем виступив лауреат державних премій СРСР і України, доктор технічних наук, професор Литвинов Віталій Васильович. Він також відзначив високий потенціал м. Славутича у частині розвитку вищої освіти і науки.

Слід також виділити презентацію рішень у сфері автоматизації задач технічного обслуговування і ремонту складних інфраструктурних об’єктів і підприємств, виконану компанією „Галактика” – безперечним лідером на ринку України у цій сфері. Дана доповідь була особливо цікава та корисна для фахівців Чорнобильської АЕС і ГУП в контексті необхідності вирішення схожих завдань на майданчику Чорнобильської АЕС.

Цікаву доповідь „Електронне місто – практика впровадження в м. Славутичі” представив Олександр Удовиченко, депутат Славутицької міської ради, голова постійної комісії молоді та спорту з питань інформаційних технологій, керівник компанії „Інфоклас”. Не менш цікавою і важливою з точки зору практичного застосування була презентація Євгена Антонова, бізнес-аналітика компанії JBS, викладача філії „Як побудувати „Електронне місто”. Від концепції до реалізації”. Ця доповідь викликала жваву дискусію, що проходила у дусі повноцінних наукових конференцій.

Окремо слід зазначити участь у роботі семінару колишніх студентів філії таких як:

- Світлана Бурук, випускниця філії, яка зараз навчається на 2-му курсі магістратури факультету електроніки та інформаційних технологій Варшавського політехнічного університету, вона представила свою роботу „Особливості моделювання об’єктів для GOOGLE EARTH”;

- Віталій Кирпель, випускник факультету ІОТ ХПІ, директор ТОВ „Таурус Квадра” – Реалізація проектів, спрямованих на поліпшення життя в місті;

- Максим Пантін, інженер СП „Новарка” – Моніторинг комп’ютерного та сітьового обладнання на платформі GENESIS64™ з використанням протоколу SNMP;

- Максим Демидов, випускник ФІОТ НТУУ „КПІ” – Сучасні інформаційні технології в системі охорони здоров’я м. Славутича. Створення амбулаторної медичної картки пацієнта.

Також у роботі семінару активну участь взяли саме студенти філії, що важливо не тільки дипломники, які вже мають певні особисті досягнення та напрацювання у сфері інформаційних технологій, але й студенти другого, та навіть першого курсів, для яких цей науково-практичний семінар був першим.

Серед студентських робіт слід відмітити презентацію на основі дипломного проекту Олександра Петрова „Проектування системи моніторингу і контролю пожежної безпеки будівлі Славутицької міської ради на GENESIS64™” та спільну роботу студентів-дипломників Олександра Кравченка і Ярослава Щербака „Система автоматизації проведення заходів”, результатом якої була розробка веб-сайту для щорічного Екологічного форуму, що проводиться у Славутичі. Участь у такому заході для студентів стала гарною нагодою потренуватись у публічному виступі та підготовитись до захисту своїх дипломних проектів.

Цей науково-практичний семінар став надзвичайно важливим заходом не стільки для міста, скільки для наших студентів, особливо з огляду на його міжнародний статус. Він став маленьким, але дуже важливим кроком на шляху розуміння складності та значущості обраної професії. Набутий досвід зробить свій внесок у формування творчого потенціалу майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Саме науково-дослідна робота студентів передбачає навчання студентів методології й методики дослідження, озброєння технологіями і вмінням творчого підходу до дослідження певних наукових проблем для забезпечення нової якості життя.

Максим Савельєв,
Олена Толкач