Завантаження ...

Особливості декларування доходів державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру є підставою для притягнення суб’єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної відповідальності відповідно до закону

 
Коли і як подається декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру?

- Статтею 12 Закону України №3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року встановлений обов’язок для суб’єктів декларування щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього закону. На депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановлені ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», а також, відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутати мають подати декларацію за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів.

Суб’єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Суб’єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Суб’єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку.

Чи змінилися форма декларації, бланки та заповнення граф?

- При виготовленні та заповнення антикорупційної декларації потрібно користуватися інструкціями, наведеними у примітці Додатку до Закону №3206 та постановою Кабінету Міністрів України №64 «Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» від 08.02.2012 р. Як і передбачено постановою №64, суб’єкти декларування заповнюють і подають декларації шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок. Тобто ви можете роздрукувати бланк з Інтернету чи з друкованого ЗМІ, в якому цей бланк було оприлюднено. Однак звіряйтеся з тим, щоб роздруківка відповідала формі, затвердженій Законом №3206. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей. Зверніть увагу на пункт 11 Примітки до декларації: «Поле «Сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування» у позиціях 23–28, 35–39 і поле «Усього» в позиціях 46, 48, 50, 56, 59 і 62 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному (2014) році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

 Яка відповідальність у суб’єкта декларування за неподання декларації або зазначення недостовірних відомостей?

- Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру є підставою для притягнення суб’єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної відповідальності відповідно до закону:

Стаття 172- 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

«Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», – тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це 170–425 грн).

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»
, – тягне за собою накладення штрафу від ста п’ятидесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це 2550–5100 грн).

О. Г. КОБЯК,
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
виконавчого комітету Славутицької міської ради

мрия