Паліативна медична допомога: що потрібно знати славутичанам?

Завдяки медичній реформі пацієнт з обмеженим прогнозом тривалості життя має вибір: перебувати або на лікарняному ліжку, або вдома з близькими людьми. У 2021 році НСЗУ уклала договори про надання паліативної допомоги із 733 медичними закладами:у 606 медзакладах можна отримати паліативну допомогу в стаціонарних умовах та у 486 – мобільну паліативну допомогу.

Чим відрізняються мобільна та стаціонарна паліативна допомога? Роз`яснення для пацієнтів  надає Національна служба здоров'я України/

 Пацієнти, які отримують паліативну допомогу в закладах, отримують безоплатно такі послуги:

-розміщення в одно- або, двомісних палатах,

  • забезпечення харчування в умовах стаціонару, зокрема лікувального харчування;
  • оцінка стану та лікування симптомів;

-лікування хронічного больового синдрому;

  • спостереження лікарів та цілодобовий нагляд медсестер;
  • всі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження: аналізи крові, сечі, копрограма, бактеріологічні дослідження, електрокардіографія, ультразвукові, рентгенологічні дослідження та інші, відповідно до потреб;

-киснева терапія, респіраторна підтримка;

-навчання рідних і доглядачів, запобігання ускладнень.

Мобільна бригада, яка приїздить до пацієнтів додому, надає таку допомогу:

-оцінка стану пацієнта;

-лікування больового синдрому включно з виписуванням
рецептів на наркотичні та ненаркотичні знеболювальні
препарати (самі препарати в пакет не входять);

-лабораторні та інструментальні обстеження: аналізи крові, сечі, копрограма, електрокардіографія та інші дослідження, якщо для цього є портативне обладнання.

Мобільна паліативна команда має відвідувати пацієнта або контактувати з ним віддалено не менше ніж 1 раз на тиждень. Також заклад має забезпечити цілодобовий контактний номер для консультування таких пацієнтів.

Отримати паліативну допомогу безоплатно можна за направленням сімейного або лікуючого лікаря.

Надаємо повний перелік послуг з паліативної допомоги пацієнту:

Обсяг медичних послуг, який надавач (медичний заклад) зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки:

1. Складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який/яка потребує паліативної допомоги. 

2. Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки та моніторинг порушень функцій життєво важливих органів і систем, з наступним переглядом плану спостереження пацієнта/пацієнтки за потреби.

3. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги, застосування методів психологічного впливу та психотерапевтичних інтервенцій. 

4. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому (у тому числі з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів), надання ефективного знеболення та забезпечення цілодобового доступу до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

5. Лікарське спостереження та цілодобовий медсестринський догляд.

6. Розміщення пацієнтів в одно- або, двомісних палатах, обладнаних згідно з затвердженим МОЗ України табелем оснащення.

7. Оцінка та корекція нутриційного статусу. 

8. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові і резус фактору;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота; електроліти: калій, хлор, натрій, магній); 

d. фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

f. загальний аналіз сечі;

g. копрограма;

h. бактеріологічні дослідження;

i. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

9. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема:

a. електрокардіографія (ЕКГ)

b. ультразвукові дослідження (УЗД)

c. рентгенологічні дослідження

d. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

10. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, при виконанні всіх болісних процедур.

11. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.

12. Забезпечення симптоматичної терапії (в тому числі фармакотерапевтичних, хірургічних, фізіотерапевтичних та інших методів лікування за показаннями) відповідно до Національного переліку лікарських засобів.

13. Надання за показами кисневої терапії.

14. Надання за показами респіраторної підтримки (СРАР терапія та/або неінвазивна вентиляція легень, та/або інвазивна вентиляція легень).

15. Забезпечення харчування в умовах стаціонару, зокрема лікувального харчування.

16. Забезпечення пацієнтів асистивними засобами для мобільності.

17. Організація надання стаціонарного лікування та діагностики у відділеннях/закладах відповідного профілю надання медичної допомоги (в т.ч. в умовах інтенсивної терапії) при наявності показань. 

18. Складання і впровадження плану фізичної та психологічної/психічної адаптації пацієнта/пацієнтки.

19. Надання послуг фізичної терапії та медичної реабілітації.

20. Проведення консультацій спеціалістами паліативної служби для лікарів-спеціалістів інших напрямів надання медичної допомоги, які працюють в інших відділеннях та/або ЗОЗ, де отримують лікування пацієнти, які потребують паліативної допомоги, в тому числі за допомогою засобів телекомунікації, з обов’язковою фіксацією наданих рекомендацій в Плані спостереження.

Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за важкохворими.

За повідомленням відділу охорони здоров'я Славутицької міської ради.