Рекомендовано ДСП "ЧАЕС" видати ліцензію

Ліцензійна комісія Держатомрегулювання рекомендувала видати ліцензію на право провадження діяльності з переробки, зберігання радіоактивних відходів

 

11 серпня 2021 року Під час засідання Ліцензійна комісія Держатомрегулювання розглянула заяву ДСП «Чорнобильська АЕС» на отримання ліцензії на право провадження діяльності з переробки, зберігання радіоактивних відходів.

29 липня 2021 року відбулось засідання Колегії Держатомрегулювання, за результатами якого вирішено:

1.  Схвалити «Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки документа ДСП «Чорнобильська АЕС» «Звіт з аналізу безпеки експлуатації комплексу НБК-ОУ». 

2.  Доручити Управлінню безпеки поводження з РАВ завершити розгляд заяви та доданих документів ДСП «Чорнобильська АЕС» на видачу ліцензії на провадження діяльності з переробки, зберігання радіоактивних відходів, що існують та утворюються під час перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему (експлуатацію комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття») та із врахуванням результатів обговорення на засіданні Колегії підготувати пропозиції для розгляду на засіданні Ліцензійної комісії Держатомрегулювання у двотижневий термін.

3.  Зобов’язати ДСП «Чорнобильська АЕС» у встановлені Держатомрегулюванням терміни: 

-  виконати/завершити окремі, передбачені програмою дослідно-промислової експлуатації ПК-1 НБК перевірки та аналізи, зазначені у пунктах 2.1, 2.7, 2.11, 3.2 висновку державної експертизи ЯРБ документа «Звіт з аналізу безпеки експлуатації комплексу НБК-ОУ»;

-  доопрацювати/актуалізувати «Звіт з аналізу безпеки експлуатації комплексу НБК-ОУ», з урахуванням всіх результатів дослідно-промислової експлуатації ПК-1 НБК і зауважень, зазначених у пунктах 2.1, 2.5, 2.7, 2.13, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4 висновку державної експертизи ЯРБ документа «Звіт з аналізу безпеки експлуатації комплексу НБК-ОУ»;

-  виконати рекомендації, передбачені у Акті інспекційного обстеження № АІО-114/24-10 від 14.07.2021.

Рішення щодо видачі ліцензії буде прийнято Головою – Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України з урахуванням:

-  державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки комплекту документів, основним з яких був «Звіт з аналізу безпеки експлуатації комплексу НБК-ОУ» (далі – ЗАБ-НБК-ОУ);

-  інспекційного обстеження для перевірки повноти та достовірності відомостей, що містяться у наданих документах, та спроможності заявника (ДСП «Чорнобильська АЕС») виконувати заявлений вид діяльності;

-  виконання постанови Колегії Держатомрегулювання;

-  та рекомендацій Ліцензійної комісії Держатомрегулювання.