У Чорнобильській зоні створили науковий хаб

У Чорнобильській зоні створили науковий хаб. Він призначений допомогати накопичувати, поширювати знання з моменту аварії на ЧАЕС. На базі ДСП «Екоцентр» та підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження, з'явився науковий хаб для розвитку науково-дослідного потенціалу Чорнобильської зони. Створення Наукового хабу ....

 
 

У Чорнобильській зоні створили науковий хаб. Він призначений допомогати накопичувати, поширювати знання з моменту аварії на ЧАЕС. 

На базі ДСП «Екоцентр» та підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження, з'явився науковий хаб для розвитку науково-дослідного потенціалу Чорнобильської зони. Створення Наукового хабу ініційовано ДАЗВ на виконання Указу Президента України №512/2019 «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», зокрема щодо створення на території зони відчуження наукових візит-стоянок, а також передбачено проєктом стратегії розвитку зони відчуження на 2021-2030 рр, Директивою Ради 2011/70/ЄВРАТОМ від 19 липня 2011 року про запровадження рамок Співтовариства для відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, Указу Президента України від 30 вересня 2019 року «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

«З часів Чорнобильської катастрофи накопичено величезний масив науково-технічної інформації, який має світове значення. Сьогодні, Чорнобильська зона – це лабораторія під відкритим небом, яка приваблює зарубіжних та вітчизняних фахівців до одержання нових науково-технічних даних щодо наслідків катастрофи. Тому виникає необхідність ефективної системи організації та координації досліджень, створення бази наукових даних щодо результатів досліджень та моніторингу, отриманих як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками у Чорнобильській зоні», - повідомив заступник голови ДАЗВ Максим Шевчук.

Одним з головних центрів уваги науковців, що виявлять бажання співпрацювати з хабом, стане Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, який нараховує понад 1200 видів вищих судинних рослин та понад 400 видів тварин, з яких 61 вид рослин та 66 тварин занесені до Червоної книги України та Міжнародного союзу охорони природи. На території заповідника ці організми перебувають у не зовсім звичайних умовах, адже функціонують під впливом іонізуючого випромінювання. Саме цей вплив та його наслідки становлять найбільший інтерес для фахівців з усього світу.

На цей час на базі ДСП «Екоцентр» уже створено структурний підрозділ, що відповідає за комунікацію між підприємствами зони відчуження, вітчизняними і закордонними науковими інституціями, створюючи необхідні умови для реалізації перспективних наукових розробок. Підписаний Договір про спільну діяльність між підприємствами сфери управління ДАЗВ зі створення дослідницької інфраструктури – «Чорнобильський науковий Хаб». Найближчим часом до цього договору долучатимуться провідні національні наукові інституції, міжнародні експерти та організації.

Хаб виконуватиме ряд ключових завдань, пов'язаних зі створенням нових видів інноваційних продуктів та поширенням знань, накопичених з часів Чорнобильської аварії. Зокрема, хаб стане центром для залучення аспірантів, науковців до розроблення і виконання проєктів; організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, необхідних для реалізації проєктів; надання послуг з інформування, встановлення бізнес-кооперації з європейськими партнерами та трансферу науково-дослідницьких розробок.