Завантаження ...
knukim.edu.ua

Навчання з охорони праці - організація роботи виробничих процесів на підприємстві

Детальне вивчення усіх положень безпеки виробничих процесів – обов’язковий етап організації роботи на будь-якому підприємстві. Адже лише таким чином можна уникнути значної кількості непередбачуваних та небезпечних ситуацій. Тож важливо знати хто і яким чином має займатися організацією навчання працівників питанням безпеки праці згідно діючому законодавству України.

Усі питання, що пов’язані з охороною праці, прописані та затверджені законодавством. І ст. 18 Закону України «Про охорону праці» чітко передбачає, що відповідальність за навчання працівників несе їх керівник. Саме він має організувати усі необхідні умови задля проведення навчання та інструктажу до прийняття людини на роботу, а також надалі регулярно проводити перенавчання. Та сьогодні ми розглянемо особливості навчання з охорони праці, що мають отримувати посадові особи.

Порядок проведення навчання з охорони праці: особливості навчання посадових осіб на підприємствах

Існує документ НПАОТ 0.00-4.12-94, що коротко зветься Типове положення. Саме це положення регулює порядок проведення навчання, а також процедуру перевірки набутих знань у посадових осіб з питань охорони порядку праці.

Спираючись на це положення і приймаючи до уваги особливості роботи конкретного підприємства,а також нормативно-правові акти з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення про проведення усіх необхідних мір задля своєчасного навчання. Формування планів-графіків дозволяє притримуватися встановлених часових обмежень та своєчасно проводити усі заходи, спрямовані донести необхідну інформацію посадовим особами та робітникам. 

Перелік посадових осіб, які в обов’язковому порядку мають проходити навчання і перевірку знань також передбачений у Типовому положенні. Згідно цього документа, контролю знань з питань охорони праці підлягають:

  • керівники та їх заступники, головні спеціалісти та керуючі основними виробничими і технічними службами організацій, виробництв та установ. Також це стосується об’єднань підприємств (без виключення для усіх форм власності та видів промислової діяльності), що потребують організації безпечних умов для здійснення своєї діяльності;
  • керівники, а також спеціалісти, що працюють в технологічних, науково-дослідницьких, проектних чи конструкторських відділах, надають проведення експертиз проектно-конструкторської документації і підпадають під вимоги нормативно-правових актів про охорону праці. Також контролю підлягають і особи, що відповідають безпосередньо за створення розробок з питань охорони праці;
  • також типове положення передбачає навчання і перевірку знань страхових експертів з безпеки праці та інших посадових осіб на підприємствах.

Згідно п.5.5 глави 5 того ж Типового положення обов’язковому навчанню і перевірці знань підлягають особи, що несуть відповідальність за безпеку використання промислових машин, механізмів, різноманітного обладнання (а також його технічного стану і обслуговування). Для таких осіб навчання та перевірка знань має проводитися відповідно до об’єму робіт, що передбачає посада.

Під Типове положення підпадають також керівники і контролери виконання робіт, що відносяться до категорії підвищено небезпечних, розробники проектів і технологічних регламентів для проведення таких робіт, особи, що займаються будівництвом, оснащенням і переоснащенням, а також експлуатацією, реконструкцією (в тому числі консервацією та ліквідацією) об’єктів для таких небезпечних робіт; робітники, що використовують чи обслуговують машини, механізми і обладнання підвищеної небезпеки.

Кожна з перелічених вище посадових осіб зобов’язана проходити інструктаж і перевірку знань  з охорони праці перед вступом на посаду, в також регулярно згодом, відповідно до встановлених регламентом норм. Мінімальна періодичність проходження повторного інструктажу – 1 раз на 3 роки, однак для ведення багатьох видів діяльності передбачено проведення навчання та тестування частіше.

Задля ефективного проведення навчання дозволяється використовувати як традиційні методи, так і сучасні напрацювання для ефективного донесення інформації робітникам. Дозволяється використання дистанційного та модульного навчання. Також можуть бути задіяні сучасні методики: комп’ютерні навчально-контрольні системи, аудіо та відео курси, віртуальні тренажери, тощо.

Важливо знати, що працівники, які займають одночасно дві посади, зобов’язані проходити інструктаж та перевірку знань, як за своїм основним напрямком діяльності, так і за другорядним.

 

мрия